Deze site maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring krijgt op onze website.

Leer meer

Log in op jouw account

Registreer je account

*Verplichte velden

Voorwaarden en bepalingen

Dit document is opgesteld ten behoeve van aanbevelingen. Alle transacties die met de cliënt worden gesloten zijn een onafhankelijke beslissing van de cliënt om met CTmatador te handelen.

Gemakkelijke rekeningopening

1) Vul ons online formulier in
2) Stort geld op uw rekening
3) Begin met handelen

De klant heeft het recht om zich vertrouwd te maken met deze overeenkomst om zijn verplichtingen en rechten te begrijpen. Deze overeenkomst dekt alle risico’s openbaarmakingsvoorwaarden.en de Privacy Verklaring zal de voorwaarden van de relatie van de cliënt met CTmatador bevatten. Door kennis te nemen van de Algemene Voorwaarden, stemt de cliënt ermee in dat hij als enige verantwoordelijk is voor het nemen van alle beslissingen met betrekking tot transacties die voor de rekening van de cliënt worden gedaan.

Alle noodzakelijke informatie over de handelsrichtingen moet door de cliënt zelf worden begrepen. CTmatador kan extra essentieel materiaal aanbieden voor beginners en professionele handelaren. Alle weddenschappen en opgebouwde strategieën gemaakt door de handelaar zijn zijn verantwoordelijkheid.

Communicatie

  1. De belangrijkste communicatiemiddelen met de klanten worden beschouwd als elektronisch via de website Ctmatador.com, communicatie met een steungroep, en telefonische communicatie.
  2. Alle informatie over geplaatste en uitgevoerde orders wordt persoonlijk aan de klant geadresseerd via het account van een specifieke klant.
  3. Alle informatie betreffende de interactie van de cliënt met het bedrijf is beschikbaar op de CTmatador website. De site geeft informatie over de algemene markt, aanbevelingen aan de cliënt over het uitvoeren van handel.
  4. In de loop van onze werkzaamheden met u, kunt u orders bij ons plaatsen via ons online handelsplatform in talen die beschikbaar zijn op onze website.
  5. Alle schriftelijke berichten van ons aan u zullen in de taal zijn die gebruikt wordt om uw rekening via onze website te registreren.

Machtiging tot handel

CTmatador heeft het recht om Forex, CFD, Opties en OTC Spread Betting contracten af te sluiten, hetzij mondeling of schriftelijk.

Na het registreren van een account ontvangt de cliënt een veilig wachtwoord dat zal worden gebruikt met de door de cliënt gekozen gebruikersnaam. Alle wachtwoorden moeten geheim worden gehouden, aangezien alleen de cliënt verantwoordelijk is voor de veiligheid ervan. De klant is ook verantwoordelijk voor alle instructies die hij elektronisch ontvangt, d.w.z. dat hij geïdentificeerd wordt met het wachtwoord en het rekeningnummer van de klant en voor alle elektronische, mondelinge en schriftelijke instructies.

CTmatador is niet verantwoordelijk voor verder onderzoek van dergelijke duidelijke bevoegdheden en is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van enige ondernomen of nagelaten actie.

Belangenconflicten

CTmatador onderhoudt en implementeert effectieve organisatorische en administratieve controles om belangenconflicten effectief te beheren, bekend te maken en te registreren.
Indien er onvoldoende bewijs is om belangenconflicten of schaderisico’s te beheersen, zal CTmatador trachten de cliënt duidelijk te informeren over de algemene aard en bronnen van belangenconflicten alvorens zaken te doen in naam van de cliënt.

Vergoedingen en heffingen

Alle bijkomende kosten in verband met de levering van de diensten van CTmatador worden aangegeven in de Handelsvoorwaarden en de tarieven. Opgemerkt dient te worden dat elk deel van de inkomsten van de onderneming samenhangt met de spread van elke transactie. Alle prijzen worden vooraf afzonderlijk met de cliënt overeengekomen. Spreads kunnen stijgen en dalen met betrekking tot elk instrument, op elk moment, en op alle verzachtende factoren. Wijzigingen kunnen worden gebaseerd op een individuele cliëntbasis of voor alle cliënten tegelijk. In geval van een verzoek van de cliënt om een specifieke betalingsstructuur, kan de cliënt een vergoeding betalen bij het openen en sluiten van Forex-, CFD-, optie- en Spread Betting-posities.

Indien de Vennootschap kosten verhoogt of nieuwe kosten invoert, zal dit ten minste 7 dagen voordat deze van kracht worden op de website worden gepubliceerd. Extra kosten kunnen ook van toepassing zijn voor onverwachte bankkosten, zoals bankoverschrijvingen voor aanvullingen/opnames en geretourneerde cheques. In sommige gevallen kunnen extra kosten bestaan uit kosten voor rekeningafschriften, annuleringskosten van orders, overboekingen van facturen, telefonische orders, of kosten die in rekening worden gebracht door een interbancair agentschap, bank, contract, markt of andere regelgevende of zelfregulerende organisatie.

In geval van annulering van een account, moeten eventuele openstaande vergoedingen of commissies eerst worden afgerekend. De beleggingsrekening is geen bankrekening en daarom moeten eventuele openstaande vergoedingen op de beleggingsrekening worden verrekend met behulp van een onafhankelijke financiële bron, zonder de mogelijkheid om de gelden van de beleggingsrekening zelf te gebruiken om de eigen kosten te betalen. De standaard commissie voor pro-accounts is 19%. Verzekeringsverplichtingen zijn uniek en worden afzonderlijk aan beleggers bekend gemaakt.

Afwijzing van garanties / Beperking van aansprakelijkheid

CTmatador is niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade direct of indirect veroorzaakt door gebeurtenissen, acties of inacties buiten de controle van CTmatador, inclusief verliezen of schade direct of indirect voortkomend uit vertragingen of onnauwkeurigheden in de overdracht van orders en/of informatie als gevolg van een storing of weigering in de overdracht of communicatie, of stroomuitval.

CTmatador of een van haar dochterondernemingen, affiliates of agenten zal niet aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, strafrechtelijke, incidentele, speciale of indirecte verliezen die voortkomen uit het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van het CTmatador handelsplatform of diensten.