Deze site maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring krijgt op onze website.

Leer meer

Log in op jouw account

Registreer je account

*Verplichte velden

Risico-openbaarmaking

De handel in futures is niet voor iedereen geschikt en houdt risico’s in. Wij raden u dan ook ten zeerste aan de onderstaande risicobekendmaking te lezen. Beoordeel zorgvuldig of futures of opties geschikt zijn voor uw financiële situatie.

Gemakkelijke rekeningopening

1) Vul ons online formulier in
2) Stort geld op uw rekening
3) Begin met handelen

Disclaimer voor handel in futures

De handel in futures en opties houdt een risico op verlies in. Daarom is het altijd belangrijk om de geschiktheid van uw financiële situatie met de mogelijkheid om in futures te handelen te controleren. Bij het handelen in futures of opties mag alleen risicokapitaal worden gebruikt. U dient de rekeningovereenkomst met de klant door te nemen voordat u een rekening aanmaakt. Beleggers kunnen meer verliezen dan hun oorspronkelijke belegging.

In het verleden behaalde resultaten wijzen niet noodzakelijkerwijs op toekomstige resultaten. Het risico van handelsverliezen kan aanzienlijk zijn, overweeg zorgvuldig de risico’s die aan dergelijke beleggingen zijn verbonden in het licht van uw financiële situatie.

Openbaarmaking van Forexrisico’s

Het verhandelen van vreemde valuta op marge brengt een hoog risico met zich mee en is mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. Alvorens te besluiten in vreemde valuta te handelen, dient u uw beleggingsdoelen grondig te onderzoeken, uw ervaringsniveau en risicobereidheid te bepalen. De mogelijkheid bestaat dat u een deel van of al uw beleggingen verliest, en daarom moet u geen geld beleggen dat u zich niet kunt veroorloven te verliezen. U moet zich bewust zijn van alle risico’s die verbonden zijn aan de handel in vreemde valuta en het advies inwinnen van een onafhankelijk financieel adviseur als u twijfels hebt.

Markt meningen

Alle meningen, nieuws, studies, analyses, prijzen, of andere informatie op deze site worden verstrekt als een algemeen commentaar op de markt en zijn geen beleggingsadvies. CTmatador is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, die direct of indirect kan voortvloeien uit het gebruik van dergelijke informatie.

Risico’s van internethandel

Er zijn risico’s verbonden aan het gebruik van een online handelssysteem voor de uitvoering van transacties, inclusief, maar niet beperkt tot, een storing in de apparatuur, software en Internetverbinding. Aangezien CTmatador geen controle heeft over de signaalsterkte, de ontvangst of routering via het Internet, de configuratie van uw apparatuur, of de betrouwbaarheid van de verbinding, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor communicatiestoringen, vervormingen of vertragingen bij het handelen via het Internet. Wij kunnen echter het gebruik van onze back-upsystemen en noodplannen aanbieden om de kans op systeemstoringen te minimaliseren, en telefonische handel is altijd beschikbaar.

Distributie

Deze site is niet bedoeld voor distributie of gebruik door personen in landen waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met de plaatselijke wet- en regelgeving. Geen van de op deze website vermelde diensten of beleggingen zijn beschikbaar voor personen die woonachtig zijn in een land waar de levering van dergelijke diensten of beleggingen in strijd zou zijn met de plaatselijke wet- of regelgeving. Bezoekers van deze site dienen zich te vergewissen van de voorwaarden en zich te houden aan alle plaatselijke wet- of regelgeving waarop deze van toepassing is.

Slippage

Door het indienen van deze overeenkomst, stemt u ermee in geen compensatie te eisen voor slippage, de verplichting om stop-loss orders uit te voeren tegen een prijs gelijk aan of hoger dan stop-loss, is niet van toepassing op limieten en stop-loss orders op het moment van sluiting van het bedrijf. Ook slechte prijspieken vallen hier niet onder. Slechte prijspieken worden snel uit koersgrafieken verwijderd om verwarring te voorkomen.

Risico van Forex Futures

De handel in futures en opties houdt een risico van verlies in. Overweeg zorgvuldig of futures of opties geschikt zijn voor uw financiële situatie. Bij de handel in futures of opties mag alleen risicokapitaal worden gebruikt. U dient de rekeningovereenkomst met de klant door te nemen voordat u een rekening aanmaakt. Beleggers kunnen meer verliezen dan hun oorspronkelijke belegging. U dient de overeenkomst met de klant door te nemen voordat u een rekening aanmaakt.