Deze site maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring krijgt op onze website.

Leer meer

Log in op jouw account

Registreer je account

*Verplichte velden

Belangenconflicten

De regeling van het beleid inzake belangenconflicten (hierna te noemen het “Beleid”) is bedoeld om de legitimiteit van de activiteiten te garanderen, alsmede de naleving van alle regels en procedures gericht op het oplossen van eventuele belangenconflicten tussen CTmatador en haar Cliënten.

Gemakkelijke rekeningopening

1) Vul ons online formulier in
2) Stort geld op uw rekening
3) Begin met handelen

CTmatador verbindt zich ertoe zulke processen toe te passen die het mogelijk maken adequate relaties op te bouwen tussen vertegenwoordigers van de onderneming, haar managers, werknemers en andere personen die direct of indirect verbonden zijn met CTmatador, enerzijds, en alle klanten, anderzijds, zodat alle mogelijke conflicten opgelost kunnen worden die kunnen ontstaan in het proces van het leveren van Investeringen en andere diensten.

Identificatie

Belangenconflicten kunnen ontstaan tussen de CTmatador en individuen en rechtspersonen die het platform gebruiken om contracten af te sluiten voor persoonlijke of zakelijke belangen. Hieronder volgen situaties die tot een belangenconflict kunnen leiden:
Het bedrijf of de persoon die het bedrijf vertegenwoordigt, ontvangt financiële winst of vermijdt verliezen ten koste van de cliënt.
De vennootschap of een persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, heeft belang bij het resultaat van een dienst of een transactie die voor rekening van de cliënt wordt uitgevoerd, en dat verschilt van het belang van de cliënt als gevolg daarvan.
Een vennootschap of een persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, biedt voordelen of gunsten aan een cliënt (een groep cliënten) ten koste van een andere cliënt.
De vennootschap of een persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, krijgt een aanbeveling van een niet-cliënt om de cliënt een bepaalde dienst of een bepaald product te leveren of ontvangt een commissie voor deze diensten en producten.
De hierboven beschreven situaties zijn uiterst zeldzaam. Meestal kunnen conflicten ontstaan tussen de volgende partijen:

Onafhankelijkheid

Om een hoge mate van onafhankelijkheid te garanderen, heeft CTmatador de volgende maatregelen genomen:

Preventie of controle bij de uitwisseling van informatie tussen de partijen.

Controle op gedeelde verantwoordelijkheid tussen de mensen van de groep.

Maatregelen ter beperking van de invloed op de investeerder.

Maatregelen ter voorkoming en controle van de overdracht van de order en de besluitvorming over de investeringsportefeuille en de berekening van hun effectiviteit.

Het topmanagement van de onderneming is verplicht:

De principes van de naleving van het beleid inzake belangenconflicten regelmatig en volledig na te leven.

Een uniforme aanpak te creëren om conflictsituaties te identificeren en te voorkomen.

Het bewustzijn en de verantwoordelijkheid van alle personen te verhogen, onder meer door opleiding (in de eerste plaats van de werknemers van de onderneming en van derden).

Zorgen voor systemen die de klant informatie verschaffen over conflicten binnen de grenzen van wat toelaatbaar en mogelijk is.

Het principe van onafhankelijkheid ondersteunen.

Scheiding van verplichtingen en rechten

De onderneming bouwt doeltreffende “Chinese muren” in strikte overeenstemming met de wet. Met name worden aansprakelijkheidsgrenzen vastgesteld om te voorkomen dat de ene partij in het conflict de andere partij beïnvloedt. Er gelden met name beperkingen voor de werknemers. Zij krijgen beperkte toegang tot de informatie en documenten van de onderneming in het kader van de oplossing van het conflict met betrekking tot deze werknemer.

Conflicten melden

In geval van een expliciet of impliciet conflict moet de medewerker van CTmatador alle informatie eerst doorgeven aan zijn directe chef, die meer autoriteit heeft om te helpen en de situatie te beoordelen, en die het formulier kan invullen dat nodig is voor de regelgevende instanties:

Geschenken en voordelen

Indien een van onze medewerkers geschenken, entertainment of andere vormen van gastvrijheid ontvangt, kan dit leiden tot een potentieel conflict tussen de belangen van de schenker en de ontvanger van de gastvrijheid en de belangen van een of meer van onze cliënten. Wij hebben een beleid dat onze medewerkers verplicht elke vorm van geschenk of entertainment op een bepaald niveau aan te geven en goedkeuring te vragen om onpartijdigheid te waarborgen. Wij aanvaarden geen promoties of andere voordelen van personen die een materieel belang hebben bij het onderwerp van de strategie, met inbegrip van de leverancier die de strategie heeft ontwikkeld.

Beveiliging klantengegevens

Wij gebruiken uw informatie alleen om u van onze diensten te voorzien. Wij delen uw specifieke informatie niet met derden zonder uw toestemming, tenzij vereist door wet- of regelgeving.